Datová centra

datové a telekomunikační systémy

Datová centra

V současné době dochází ke značné centralizaci informačních systémů a tím roste význam datových center. Datová centra (serverovny) jsou místnosti se zvláštním režimem a prostředím, která nabízejí zabezpečení dat před ztrátou nebo poškozením. V datovém centru jsou uchovávány informace, které dnes patří k nejcennějšímu majetku společnosti.

 

Kompletní nabídka služeb & produktů

Datová centra

Datové centrum by nemělo být výsadou velkých společností – data malých a středních firem si zaslouží minimálně stejnou pozornost a péči. IT technologie by měly být instalovány v prostředí, které je pro ně optimalizováno a v tím maximální možné míře podporuje bezchybný provoz celé sítě.

Více informací...


Zjištění skutečného stavu – Analýzy

S ohledem na dlouhodobé zkušenosti našich pracovníků jsme schopni Vám nabídnout analýzy s cílem zjistit skutečný stav vašich systémů.

Více informací...


Zjištění skutečného stavu – Audity

S ohledem na dlouhodobé zkušenosti našich pracovníků jsme schopni Vám nabídnout audity s cílem zjistit skutečný stav vašich systémů.

Více informací...

Stránky optimalizovány pro poslední verze moderních prohlížečů a Windows 7.